คณะผู้บริหาร

นายนิพัทธ์ อาจมิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นางสาวประดิษฐา ประทุมมาลย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายพจนาจ หงษ์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รับนักเรียน2567
no gift policy
chisa
2
PlayPause
previous arrow
next arrow

การรายงานข้อมูล ITA

วิดีโอโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน