คณะผู้บริหาร

นายบุญเถา บุราณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นายพจนาจ หงษ์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายอนุรักษ์ ศรทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1
2
3
4
5
PlayPause
previous arrow
next arrow

วิดีโอโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน