ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

เลขที่ 275 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหลอด ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000

สังกัด สพป.ขัยภูมิ เขต 1

044-811887

ส่งข้อความถึง รร.อนุบาลชัยภูมิ
Contact Form