ภาพกิจกรรม

23 มิถุนายน 2566 จิตอาสา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานงานพอเพียง

​วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายบุญเถา บุราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ นักเรียน คณะครูยุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ดำเนินโครงกายุวทูตความดี “จิตอาสา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานงาน พอเพียง” ประจำปี 2566 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณรอบสนามกีฬา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเป็นคนดี มีจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา และพัฒนาโลกทัศน์ สอดคล้องกับสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และปลูกฝังความเป็นยุวชนที่ดีมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข โดยมีว่าที่เรือตรี ธราธิป พหลภิญโญ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *