ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1