จดหมายข่าว

จดหมายข่าว วันที่ 18 สิงหาคม 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะครูปฐมวัย ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายบุญเถา บุราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ นางรพีพรรณ ตุงชีพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนางวันเพ็ญ เหล่าฤทธิ์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ที่ได้ให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองของผู้รับการประเมินต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *