จดหมายข่าว

จดหมายข่าว วันที่ 17 สิงหาคม 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายบุญเถา บุราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ นางนริศลักษณ์ รุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนางสุรีรัตน์ กอบธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุนทรวัฒนา และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ที่ได้ให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองของผู้รับการประเมินต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *