จดหมายข่าว

จดหมายข่าว วันที่ 21 มิถุนายน 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรม อสม.น้อยร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จัดโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมีนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรมพัฒนาความรู้แบบปฏิสัมพันธ์มีส่วนร่วม และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติทักษะ อสม.น้อย ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกในโรงเรียน ด้วยเกมส์เทคโนโลยีดิจิทัลปราบยุงลาย และสื่อฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะ 5 ฐาน มีนักเรียนแกนนำเข้าร่วม จำนวน 60 คน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โรงเรียนสาคริชวิทยา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) โรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) และโรงเรียนสุนทรวัฒนา ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *