<
 
 
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 
ข้อมูลทั่วไป
< ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
< สีประจำโรงเรียน
< อัตลักษณ์โรงเรียน
< ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
< ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
< ฝ่ายบริหารงานบุคคล
< ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
< รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรปี 2556
< จำนวนนักเรียนปี 2556
< รายชื่อศิษย์เก่าปี 2518-2542
เกี่ยวกับบุคลากร
<สมาคมครู-ผู้ปกครอง
<คณะกรรมการสถานศึกษา
<สายงานบริหาร
<สายสนับสนุนการสอน
<ลูกจ้างประจำ
<สายชั้นอนุบาลปีที่ 1
<สายชั้นอนุบาลปีที่ 2
<สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
<สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
<สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
<สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
<สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
<สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระการเรียนรู้
<วิทยาศาสตร์
<คณิตศาสตร์
<ภาษาไทย
<ภาษาอังกฤษ
<สังคมศึกษาฯ
<การงานอาชีพและเทคโนโลยี
<สุขศึกษาและพลศึกษา
<ศิลปศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


   
 

 
 
 
 
 
..................................ภาพการจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 <ภาพกิจกรรม1> <ภาพกิจกรรม2>
 
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับเกียรติบัตรชนะเลิศระดับจังหวัด ชีวะตานนท์โครงงานภาษาไทยมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสลานนท์
จาก รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคุณครูพัชนิดา ผิวสุข เป็นครูที่ปรึกษา
 
 
 
 
ครูและนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเป็นตัวแทน เขต 1 เข้าร่วมงานแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 63
ที่นครพนมและมุกดาหาร จาก ผอ.สามารถ อยู่ภักดี<ภาพกิจกรรม 1 > <ภาพกิจกรรม 2>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพรชัย  มีทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพท.ชย.1  ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC  AWARDS) ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 เป็นตัวแทนในระดับภูมิภาคเข้าแข่งขันเพื่อรับรางวัลในระดับประเทศต่อไป

 
 
 
 
 
 
  แบบเสนอขอรับการประเมินสมรรถนะรายบุคคล ประจำปี 2556
  ตัวอย่างการคิดบำนาญเปรียบเทียบพอเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโครงการ,การรายงานโครงการความพึงพอใจต่อครูและนักเรียน
  บันทึกข้อความรายงานผลการปฎิบัติงาน
  แบบรายงานผลการพัฒนาการสอนตามรายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนอนุบาลชัยภูม
   
 
ข่าวการศึกษา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-811887 โทรสาร 044- 835247 Webmaster anu.ban.chaiyaphum@hotmail.com